Szolgáltatások

Az egészségügyi technológiák a tudományos ismereteket használják fel és alkalmazzák az egészségügyi ellátásban és betegségmegelőzésben. Az egészségügyi technológiák értékelése multidiszciplináris folyamat, amely összefoglalja valamely egészségügyi technológia alkalmazásával kapcsolatos orvosi, társadalmi, gazdasági és etikai szempontokat.

Az egészségügyi technológiák lehetnek diagnosztikai és kezelési módszerek, orvostechnikai eszközök, gyógyszerkészítmények, rehabilitációs és megelőzési módszerek, illetve az egészségügyi ellátás szervezeti és támogatási rendszere.

Az egészségügyi technológiaértékelés (Health Technology Assessment, HTA) a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet meghatározása szerint: "az egészségügyi technológiákat eredményesség, hatékonyság, költség-hatékonyság, gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelő eljárások összessége."

Társaságunk a technológia-értékelés során elemzést készít arról, hogy egy technológia adott költség mellett milyen egészség-nyereséget hoz (élettartam hosszabbodás és életminőség javulás). Összehasonlító elemzéseket végzünk, hogy az adott probléma kezelésére rendelkezésre álló egyéb technológiákhoz képest milyen az új technológia hatásossága és költséghatékonysága.